Medier og foto

Volda NTN Taekwon-Do klubb er tilgjengelege i fleire sosiale media, kor vi deler bilete, videoar og informasjon om det vi held på med. Følg oss gjerne!

Facebook: Volda NTN Taekwon-Do klubb
Instagram: @voldatkd

Medlemsgruppe på Facebook: 
Volda NTN Taekwon-Do klubb - Medlemsgruppe

Samtykke for bilete og film

Volda NTN Taekwon-Do klubb følger Norges Idrettsforbunds rettleiingar for bilete og film. I den samanheng sett vi stor pris på om du som medlem fyller ut samtykkeskjemaet her:

Samtykkeskjema for bilete og film