Forsikring og skadeskjema

Barn (t.o.m. 12 år)


Alle barn som er medlem i klubben eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Les mer om forsikring av barn t.o.m. 12 år her

Ungdom og voksne (13 - 75 år)


Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg Forsikring.

Slik brukes skjemaet: Velg ulykke og logg deretter inn med Bank-ID. Kryss av for forbundsavtale og oppgi avtalenummeret 6505854. Fyll ut personalia og hendelsesforløp etter beste evne.

Ved eventuelle spørsmål kan Tryg kontaktes på følgende måte: E-post personskade@tryg.no eller tlf.: 55 17 23 69.

Tryg Skadeskjema