Medlemskap og priser

Følgende priser gjelder for trening i Volda NTN Taekwon-Do klubb.

Treningsavgiften betales månedlig via Vipps. Den er basert på en årlig avgift som er delt i 12 like deler, og inkluderer administrative gebyr. Treningsavgiften gjelder per medlem. Ved innmelding har klubben bindingstid på to måneder, og én måneds oppsigelsestid ved utmelding. Medlemskontingenten betales separat med et eget trekk på høsten.

Barn - t.o.m. 12 år
(går på barneskolen)

Ordinær: kr. 250,- pr. mnd.
Familie: kr. 225,- pr. mnd.
 

Ungdom - 13-15 år
(går på ungdomsskolen)

Ordinær: kr. 275,- per mnd.
Familie: kr. 250,- per mnd.
 

Voksne - 16 år +
(ferdig med ungdomsskolen)

Ordinær: kr. 300,- per mnd.
Familie: kr. 275,- per mnd.
Student: kr. 275,- per mnd.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er kr. 200,- per år.

Betaling av medlemskontingenten skjer via Vipps-trekk i medlemssystemet.

Kontingent og treningsavgift inkluderer blant annet:

  • Trening og leie av lokaler
  • Skade- og ulykkesforsikring
  • Medlemskap i Volda NTN Taekwon-Do Klubb
  • Medlemskap i NIF (Norges Idrettsforbund)
  • Medlemskap i NKF (Norges Kampsportforbund)
  • Medlemskap i NTN (National Taekwon-do Norway)
  • Medlemskap i ITF (International Taekwon-Do Federation)
  • Kun autoriserte trenere (I NIF, NKF og NTN)

For mer informasjon om skadeforsikringen se samlesidene under "Medlemsinfo". Forsikringen gjelder skader som skjer fra eller til, og på treningene. Ved skade er det nødvendig og pliktig å si ifra til instruktør.

Familierabatt
Hvorfor ikke trene selv når barnet trener? Familie defineres som ektefelle, søsken og foreldre i samme husstand. Det er viktig å informere medlemsansvarlig dersom det er flere i husstanden som trener, slik at treningsavgiften blir korrekt.

Vilkår
Medlemskapet gjelder fra da signert klubbkontrakt er innlevert til klubbledelsen. Bindingstid 2 mnd. Oppsigelsestid 1 mnd.

Ønsker du å avslutte ditt medlemskap i Volda NTN Taekwon-Do Klubb sender du inn utmeldingsskjema her.

Utøvere som ikke har betalt treningsavgiften innen fristen kan nektes trening.

Gradering
Gradering holdes tre ganger i året: jul, påske og sommer.
Graderingene koster kr. 350,- pr. gradering for hvitt-rødt belte.

Man kan også gradere seg på sommerleir, som holdes i Surnadal hvert år. Det får du informasjon om på NTN sine sider. Dette anbefales på det sterkeste og er en knallsuksess i NTN!

Utstyr
Når man starter trenger man følgende utstyr: Drakt, belte og teoribok. Du kan bestille dette hos oss ved innmelding!

Etter man har trent i ca. 1-2 år må en også ha sparringsutstyr som koster fra ca. 2 000 kroner, avhengig av størrelse og kvalitet på utstyret. Du kan bestille dette ved å ta kontakt med din instruktør.

Utstyr kan fås kjøpt direkte hos NTN Shop. Klubbens Vipps-nummer for enkeltkjøp er 791 638.

Vi trener barbeint, så sko behøver man ikke.

NB! Det tas forbehold om prisendringer.

Bilder og film

Volda NTN Taekwon-Do klubb følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer for bilder og film. I den sammenheng setter vi stor pris på om du som medlem fyller ut samtykkeskjemaet her:

Samtykkeskjema for bilder og film